Финансови отчети

Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. с приложен тримесечен отчет като емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. с тримесечен отчет като емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. с приложения

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г. с приложен тримесечен отчет като емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г. с приложени междинни отчети към 30.06.2023 г. на специализираните дружества по чл.28 от ЗДСИЦДС и тримесечен отчет като емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г. с приложения

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. с приложен тримесечен отчет като емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 20 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. в ESEF-формат

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. в ESEF формат

Годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г. в ESEF-формат

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. в ESEF формат
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 12  Наредба 2

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 20 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 20 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 20 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Отчет на специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Отчет на специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. в ESEF-формат – с коригирани технически грешки.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. в ESEF формат
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация по чл.12, ал.1, т.4 от Наредба 2

Допълнителна информация по чл.20, ал.2, т.1 от Наредба 2

Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. в ESEF-формат

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. в ESEF формат
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН

Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г. в ESEF-формат

Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г. в ESEF формат
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. ,с корекция на допусната техническа грешка

Уведомление
Финансов отчет по МСС

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН

Справка за притежаваните ТНИ

Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 20 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 12 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. 

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността

Междинен отчет на спец. дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС

Междинен отчет на спец. дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС

Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.
Пояснения към годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г
Годишен консолидиран доклад за дейността за 2020 г.
Декларации от отговорните лица
Одиторски доклад
Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН

Годишен индивидуален отчет на предприятието майка , приложение към годишен консолидиран финансов отчет на групата за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г. заверен от одитор на предприятието-майка
 Одиторски доклад на предприятието-майка
Обяснителни бележки към индивидуалния финансовия отчет за 2020 г. на предприятието-майка
Годишен доклад за дейността за 2020 г. на предприятието-майка
Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на предприятието майка

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г. заверен от одитор
Одиторски доклад
Обяснителни бележки към финансовия отчет за 2020 г.
Годишен доклад за дейността за 2020 г.
Декларации от отговорните лица
Декларация по чл. 100 н от ЗППЦК от одитор

Справка по чл.29,ал.3 от ЗДСИЦДС

Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД
Годишен финансов отчет на специализирано дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС за 2020 г. заверен от одитор

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Декларации от отговорните лица
Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Тримесечен отчет на емитент на облигация

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Декларации от отговорните лица
Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността

Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Декларации от отговорните лица
Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет трето тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

Финансов отчет по МСС

Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Декларации от отговорните лица
Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет по МСС
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация Регламент 596
Допълнителна информация чл. 33 Наредба 2
Допълнителна информация чл. 41 Наредба 2
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Декларации от отговорните лица
Доклад на СД относно начина на прилагане на политиката за възнагражденията
Информация по Приложение 11 от Наредба №2
Одиторски доклад
Отчет за управлението
Програма за корпоративно управление

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността съгл. Приложение №10
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Информация относно публично дружество по Приложение №11
Доклад относно начина на прилагане на политиката за възнагражденията

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Годишен финансов отчет за 2013 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността съгл. Приложение №10
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Информация относно публично дружество по Приложение №11
Доклад относно начина на прилагане на политиката за възнагражденията

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Форми на финансови отчети одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.

Междинен финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансвои отчети одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.

Финансов отчет по МСС и счетоводна политика и обяснителни бележки към фин. отчет
Форми на фин. отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Междинен фин. отчет за второ тримесечие на 2013 г. на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

Междинен отчет за първо тримесечие на 2013 г. по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансови отчети за първо тримесечие на 2013 г., одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Годишен финансов отчет 2012 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността съгл. Приложение №10 от Наредба №2
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН
Информация относно публично дружество по Приложение №11 от Наредба №2
Годишен финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2012г. по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансови отчети за четвърто тримесечие на 2012г., добрени от Зам. председателя на КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г.

Финансов отчет за трето тримесечие по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2012 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Форми на финансови отчети одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Междинен финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД за второ тримесечие

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Форми на финансови отчети одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Финансов отчет за първо тримесечие на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД

Архив до 2011 година включително

Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и счетоводни бележки
Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността съгл. Приложение 10 от Наредба №2
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Форми на финансови отчети одобрени от КФН
Информация по Приложение 11 към Наредба №2
Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя на КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица
Финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД за четвърто тиримесечие на 2011г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Форми на финансови отчети, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността и декларации от отговорните лица
Финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД за трето тримесечие
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Форми на финансови отчети, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации на отговорните лица
Финансов отчет за второ тримесечие на 2011г. на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
екларации от отговорните лица
Финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Заверен от одитор финансов отчет за 2010г.
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Годишен доклад за дейността съгл. Приложение №10 от Наредба №2
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на МС за добро корпоративно управление
Форми на финансови отчети одобрени от КФН
Информация по Приложение 11 към Наредба №2
ГФО за 2010г  на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Финансов отчет по МСС (30.09.2010г.)
Счетоводна политика и обяснителни бележки (30.09.2010г.)
Форми на финансовия отчет одобрени от КФН (30.09.2010г.)
Финансов отчет на обслужващо дружество „Фонд Мениджър“ АД (30.09.2010г.)
Вътрешна информация, междинен доклад за дейността и декларации на отговорните лица (30.09.2010г.)
Финансов отчет по МСС
Форми на финансови отчети, одобрени от КФН
Вътрешна информация
Междинен финансов отчет на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010г. по МСС на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Форми на финансови отчети за КФН за първо тримесечие на 2010г. на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Междинен доклад за дейността, вътрешна информация и декларации от отговорните лица
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2010г. на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД
Заверен от одитор ГФО на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за 2009г.
Одиторски доклад на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Годишен доклад за дейността на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Декларации
Програма за добро корпоративно управление на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Форми на финансови отчети
Информация по Приложение 11 към Наредба 2
ГФО за 2009г. на обслужващо дружество Фонд Мениджър АД
Финансов отчет на „Фонд Мениджър“ АД за четвърто тримесечие на 2009г.
Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година
Финансов отчет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2009г.
Отчет по МС и счетоводни бележки на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Форми на КФН за „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Изисквана допълнителна информация
Отчет на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД
Финансов отчет на „Премиер Фонд“ за второто тримесечие на 2009г.
Междинен доклад за дейността на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за второто тримесечие на 2009г.
Финансов отчет на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД за второто тримесечие на 2009г.
Протокол от общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, проведено на 4 юни 2009 година.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г. по МСС
Форми КФН за първо тримесечие на 2009г.
Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година
Финансов отчет за първо тримесечие на 2009г. на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД
Годишен финансов отчет за 2008г. на „Примиер фонд“ АДСИЦ
Форми на КНФ
Доклад на независимия одитор
Отчет за управлението на „Примиер фонд“ АДСИЦ за 2008г.
Информация по Приложение 11 от Наредба 2
Програма за корпоративно управление на „Примиер фонд“ АДСИЦ
Информация по чл.82б от ЗППЦК
Годишен финансов отчет на „Фонд Мениджър“
Форми на КФН за „Фонд Мениджър“
Отчет на „Примиер фонд“ АДСИЦ
Отчет на „Фонд мениджър“ АД
Информация
Междинен финансов отчет към 30.06.2008:
документ 1
документ 2
Междинен финансов отчет към 30.06.2008 на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД
Междинен финансов отчет към 30.09.2008 на обслужващото дружество „Фонд Мениджър“ АД
Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година
Междинен финансов отчет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ
Приложение към финансов отчет към дата 30.09.2008 год.
Междинен отчет към 31.12.2008 на обслужващото дружество Фонд Мениджър АД

Междинен отчет към 31.12.2008 на Премиер Фонд АДСИЦ по МС

Междинен отчет към 31.12.2008 на Премиер Фонд АДСИЦ – форми на КФН

Допълнителна информация към межд.отчет на Премиер Фонд АДСИЦ

Финансови отчети 2006-2008 г.:

Счетоводен баланс към 31.12.2006г.
Доклад на независимия одитор
Отчет за управлението за 2006г.
Информация по Приложение 11 от Наредба No.2
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Проспект на регистрационен документ
Финансов неодитиран отчет 30.06.2007г.

Счетоводен баланс на „Фонд мениджър“ АД към 30.09.2007 г.
Счетоводен баланс на „Премиер фонд “ АДСИЦ към 30.09.2007 г.
Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година
Счетоводен баланс на „Фонд мениджър“ АД към 31.12.2007 г.
Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година
Справки и отчети на „Премиер Фонд“ АД СИЦ
Годишно общо събрание на „Премиер Фонд“ АД СИЦ
Годишен финансов отчет за годината, приключваща на 31.12.2007