Емисия 16 250 000 лева

Home / КАПИТАЛ / Емисия 16 250 000 лева
На 29 септември 2006 година Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството с 16 250 000 лева. С писмо от 9 октомври 2006 година Комисията за Финансов Надзор одобри съобщението за публично предлагане. Мениджър на емисията беше ИП Булекс Инвест АД. Увеличението на капитала приключи неуспешно.