Банка депозитар

Home / За нас / Банка депозитар

“Райфайзенбанк (България)” ЕАД e банка депозитар на Премиер Фонд АДСИЦ

Банката е със седалище и адрес на управление: гр. София, община „Средец“, ул. „Гогол“ № 18-20, тел: +359 (2) 91985 221, факс: +359 (2) 943 0124, Интернет страница: www.rbb.bg