Проект №2

Home / Проекти / Проект №2

Инвестиционен Проект №2: Изграждане на бизнес център в гр.Варна – ПРЕКРАТЕН

На 19 септември 2006 бе сключен предварителен договор за покупка на парцел с площ 4687кв.м. в град Варна, до магазин Практикер, на 3 км от центъра на града и Летище Варна.

Премиер Фонд АДСИЦ прекрати действията си, свързани с проекта за изграждане на бизнес центъра в гр.Варна поради неуспешното приключване на процедурата по увеличението на капитала с 16 250 000 лв през 2006 година. Предварителният договор за покупка на имота бе прекратен без неустойки и заплатения аванс бе възстановен на дружеството.

основни параметри
стойност
земя, кв.м.
4 687.00
надземна част, кв.м.
16 400.00
подземна част, кв.м.
8 600.00
РЗП, общо, кв.м.
25 000.00
търговски и офис площи, кв.м.
18 900.00
подземни паркинги и обслужващи площи, кв.м.
6 100.0