Проекти

Home / Проекти

Инвестиционни проекти

През отчетната 2016 г. в  „Премиер фонд” АДСИЦ  са сключили следните съществени сделки:

–   Придобит е поземлен имот в гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци. Имотът представлява хотел (в т.ч. земя и сграда)като са използвани средства от инвестиционен кредит. Реновиране на хотел „Хавай“, гр. София с цел отдаването му под наем или управление.  Дружеството е в търсене на оптимален вариант на доходност спрямо вложени разходи за реновирането му и приходи от евентуалното му отдаване под наем или управление;

–  Придобити са два инвестиционни имота в гр. Балчик -хотел (отдаден под наем) и административна сграда (самостоятелна част от сграда, вкл. земя) като са използвани средства от инвестиционен кредит;

Към 1 август 2015 год. Премиер Фонд АДСИЦ притежава следните активи:

  • парцел в гр.Априлци с площ 10.398 дка; издадено е разрешение за строеж 17 бр. еднофамилни къщи в характерен за района стил;
  • 6 апартамента в новопостроена курортна сграда „Кипарисите” в К.К.Св.Св.Константин и Елена, гр.Варна.