Управление

Home / За нас / Управление

Управление

Премиер Фонд АДСИЦ се управлява от Съвет на Директорите в състав :

Антония Стоянова Видинлиева – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
Деница Димитрова Кукушева – Член и Председател на Съвета на директорите
• Десислава Великова Иванова – Член на Съвета на директорите