Емисия 150 000 лв.

Home / КАПИТАЛ / Емисия 150 000 лв.

Премиер Фонд АДСИЦ е учредено с капитал 500 000 лева. Задължителното по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел увеличение на капитала до 650 000 лева приключи успешно на 23 юни 2006 година, като всички права бяха продадени при цена 0,60 лв за право още на първия борсов аукцион на 17 май 2006 година. На 28 септември 2006 година Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството с 16 250 000 лева на 16 900 000 лева, което приключи неуспешно.

» Регистрационен документ
» Резюме на проспекта
» Документ за предлаганите ценни книжа