Съобщение за свикване на Годишно Общо Събрание

Home / За нас / Информация за инвеститорите / Съобщение за свикване на Годишно Общо Събрание

Извънредно общо събрание на акционерите 01.08.2019 г.

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г. – липса на кворум

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г. – актуализирани материали за ИОСА с добавяне на проект на устав одобрен от КФН

Покана
Пълномощно за участие в ИОС
Материали за ИОС
Протокол на СД за свикване на ИОСА

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г.

Покана
Пълномощно за участие в ИОС
Материали за ИОС
Протокол на СД за свикване на ИОСА

Годишно общо събрание 12.06.2019 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Списък на присъствалите акционери
Пълномощни
Протокол от общо събрание на акционерите

Годишно общо събрание 2018 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Присъстващи акционери чрез представители
Протокол за липса на кворум
Пълномощни
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

 

Годишно общо събрание 2017 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Присъстващи акционери чрез представители
Протокол за липса на кворум
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

Годишно общо събрание 2016 г.

Покана
Правила за участие в ОС чрез кореспонденция и за получаване на пълномощни чрез електронни средства
Пълномощно за участие в ОС чрез представител
Материали за ОС
Материали за ОС
Условия и ред за получаване на пълномощни
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Уведомление за дивиденти
Решения на ОС
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

Годишно общо събрание 2015 г.

Протокол от ОС за 2015г.
Уведомление за дивиденти
Присъстващи акционери чрез представители
Решения от ОС

Общо събрание на акционерите 28.05.2015 г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Материали за общо събрание на акционерите – част 1
Материали за общо събрание на акционерите – част 2

Общо събрание на акционерите 05.06.2014 г.

Протокол от ОСА
Решения на ОСА
Присъстващи акционери чрез представители

Общо събрание на акционерите 10.09.2013

Протокол от ОСА
Решения на ОСА
Присъстващи акционери чрез представители
Политика за възнаграждения

Извънредно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Материали за общо събрание на акционерите – част 1
Материали за общо събрание на акционерите – част 2
Публикация на покана за общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите за 2012 г.

Дневен ред
Материали за Общото събрание

Общо събрание на акционерите

Дневен ред
Материали за Общото събрание